kuukauden VINKKI

 

Varaa ulkoaltaasi keväthuolto soittamalla tai viestittämällä numeroon 044 2421801/Jarmo

Suihkuun – Saunaan – Suihkuun - Uimaan

 

Viime päivinä työskennellessäni eri uimahalleissa mieleeni muistui monia ihmisten esittämiä kysymyksiä vuosien varrelta. Kysymyksiä, kuten että miksi kuulutuksilla kehoitetaan asiakkaita siitä, että uimaan mennään aina pesun kautta. Tai miksi hiukset pitää pestä ennen altaaseen pulahtamista tai miksi saunassa ei voi pitää uimapukua päällä. Seinillä on laminoituna samat ohjeet. Siispä ajattelin hieman valottaa syitä näille välillä ihmisiä mietityttäville säännöille.

Kaikki pohjautuu uimaveden kemialliseen ja mikrobiologiseen laatuun. Säännöt on luotu siksi, että uimavedessä on hyvä ja miellyttävä uida. Mitä meidän huoltomiesten pitää ottaa huomioon, jotta sinun ei tarvitse näistä asioista murehtia? Minäpä kerron.

Uimahalleissa, kylpylöissä ja pienemmissä yksiköissä (palvelutalot, yksityiset sisä- ja ulkoaltaat) käytetään samankaltaisia järjestelmiä uimaveden laadun takaamiseksi. Toki uimahallien järjestelmien koko ja teho on valtava verrattuna yksityisiin altaisiin. Viranomaisten vaatimukset jo tätä edellyttävät ja ne varmistavat sen, että suomessa voi turvallisin mielin käydä uimahalleissa.

Perusajatus on kaikissa sama. Hiekkasuodatin suodattaa vedestä epäpuhtaudet, joita veteen tulee ilmasta, vedestä - sekä meistä ihmisistä. Tämä on syy sille, miksi meitä kehoitetaan peseytymään ennen altaaseen menoa. Tällä tavoin toimimalla veden epäpuhtauksien kuormaa saadaan pienemmäksi. Tämä taas vaikuttaa suoraan uimavedessä käytettävään kloorin määrään. Kloori on se veden desinfioiva voima, joka tappaa bakteerit, leväitiöt ja muut epäpuhtaudet, jotka ovat haitallisia uimaveden laadulle. Jokainen irtohius ja ihosta irtoava kuona-hiukkanen lisää puhdistavan kloorin tarvetta uimavedessä.

Kloori

Mitä huolellisemmin peseydyt, sitä vähemmän klooria tarvitaan. Mitä vähemmän klooria tarvitaan, sitä vähemmän muita kemikaaleja altaassa on. Mitä vähemmän kemikaaleja, sitä vähemmän silmien kirvelyä tai muita herkistymisen oireita.

Kloori altaan vedessä sellaisenaan ei suoraan aiheuta silmien kirvelyä, joka lienee se yleisin ikävä tunne uimahallissa käydessä. Samanlaisen tunteen voi kokea pienemmissäkin altaissa. Kirvely johtuu useista eri kemikaaleista ja niiden reaktioista. Nyt siis avaan tätä osa-aluetta teille tiedonjanoisille hieman syvällisemmin. Juuri sinulle, joka vielä jatkat lukemista.

Uima-altaan klooria voidaan ajatella jaoteltavan kolmeen osaan: vapaa kloori, sidottu kloori ja kokonaiskloori.

Näistä vapaa kloori on se, jota mitataan altaasta päivittäin ja se onkin näistä kloorin olomuodoista se tärkein. Tämä on se kloori, joka on altaassa vielä tekemässä sitä omaa tehtäväänsä, tappamassa bakteereja. Tämän kloorin määrä vähenee uimavedessä jatkuvasti. Joka kerta, kun yksi kloorimolekyyli löytää kohteensa, se on tehtävänsä tehnyt. On siis tärkeää huolehtia että vapaata klooria on altaassa aina riittävästi reservissä. Julkisissa altaissa vapaata klooria tulee olla vähintään 0,3 mg/l, jos pH-arvo on korkeintaan 7,3. Tätä korkeammalla pH-arvolla tulee vapaata klooria olla vähintään 0,4 mg/l. Yksityisissä altaissa vapaata klooria suositellaan olevan n.0.6-1mg/l. Tämä ero johtuu julkisten altaiden paremmasta vedenkäsittelytekniikasta, joissa kloorin lisäksi käytetään esim. UV-valolaitetta tai Otsonia.

Sidottu kloori on on sitä klooria, joka aiheuttaa eniten ikävää tunnetta silmissä tai sitä ominaista hajua ympäristössä, jonka jokainen uimahallikävijä on varmasti aistinut. Sidottu kloori on sitä klooria, mitä ei altaassa kaivata. Se vain lilluu allasvedessä vailla tehtävä. Enää se vain tuoksuu ja kirvelee limakalvoissa. Mitä vähemmän tätä klooria on altaassa, sitä parempi. Sidottu kloori saadaan vedestä pois muutamalla keinolla.

Yksi keino on lisätä riittävästi uutta vettä altaaseen laskemalla vanhaa vettä sidottuine klooreineen viemäriin, jotta tilalle saadaan tilaa uudelle puhtaalle vedelle. Moni tässä kohtaa varmaan huokaisee hieman huolesta ymmärtäessään, että tällä tavoin toimimalla veteen lasketaan paljon myös täysin puhdasta lämmitettyä vettä.

Jotta puhdasta vettä valutettaisiin hukkaan vähemmän, on olemassa muitakin keinoja. Erillisen aktiivihiili-suodattimen sisältämä hiili poistaa klooria allasvedestä. Hiili ei tosin tiedä, onko kloori vapaata vai sidottua, mutta puhdas vesi säästyy. Samaa asiaa ajaa nykyään yleisimmin käytetty UV-valolaitteisto sekä hiljalleen tämän tieltä väistyvä otsonointijärjestelmä, jossa on myöskin hiilisuodattimet mukana.

Kokonaiskloori tarkoittaa vedessä olevaa kloorimäärää kokonaisuudessaan ja se sisältää sekä sidotun kloorin että vapaan kloorin. Mitä enemmän tätä on allasvedessä, sitä vähemmän tilaa on uudelle vapaalle kloorille. Tätä voidaan nimittää kloorilukoksi tai voidaan puhua, että vesi on liian ”vanhaa” uimakäyttöön, koska se ei enää ota vastaan vapaata klooria.

Veden pH

Ja jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, veden pH-arvon pitää olla oikealla tasolla myös. pH-arvo tarkoittaa veden happamuutta / emäksisyyttä. Veden pH-arvo voi olla välillä 0 – 14. Jos pH = 0, on vesi äärimmäisen hapanta. Jos pH = 14, on vesi äärimmäisen emäksistä. Allasveden pH-arvolle on asetettu rajat 6,8 – 7,6.

Mitä tarkemmin veden pH on neutraali, eli 7, sen parempi. Silloin kloori ja saostuskemikaalit toimivat parhaiten. Tällöin myöskään limakalvot tai silmät eivät kirvele. Kloori, mitä uima-halleissa pääsäntöisesti käytetään on hyvinkin emäksistä, pH voi olla jopa 12. Tämä taas ymmärrettävästi nostaa allasveden pH-arvoa, lukemaa, jonka halutaan pysyvän pH7 paikkeilla mahdollisimman tarkasti. pH-tason laskemiseksi allasveteen syötetään happoa tai muuta pH:ta laskevaa kemikaalia, jolla lukemaa saadaan alennettua.

Tätä kaikkea ohjaa hyvinkin tarkka ja kehittynyt automaattilaitteisto ja huoltohenkilöillä on tärkeä rooli varmistaa, että jokainen laite toimii odotetun mukaisesti. Laitteiden toiminta tarkistetaan ja uimaveden laatu varmistetaan esimerkiksi ottamalla joka aamu vesinäytteet käsimittareilla. Vesinäytteitä toimitetaan myös laboratorioon muutamia kertoja vuodessa kyseisen altaan näytteenotto-suunnitelman mukaisesti.

Kemikaalitarpeeseen vaikuttaa oleellisesti myös suodattimen hiekan kunto. Mitä paremmassa kunnossa hiekka on, sitä paremmin ne poistavat epäpuhtauksia ja sitä vähemmän tarvitaan klooria tai saostuskemikaaleja, jotka auttavat pitämään veden kirkkaana. Kunnioitetaan sääntöjä

Jos joskus mielesi perukoille meinaa hiipiä ajatus, että jospa tuosta hiivinkin salaa peseytymättä nopeasti altaan puolelle, muista tämä. Mitä puhtaampana sinä menet uimaan, sitä vähemmän erilaisia kemikaaleja uima-altaassa tarvitaan.

Uimahalleissa kehoitetaan saunomaan ilman uima-asua siksi, että uimapuvun kloorivesi höyrystyy saunassa ja sitä kautta se kulkeutuu hengitysilmaan. Toinen syy tälle on se, että saunassahan me hikoillaan ja hien mukana uimapukuun jää paljon sellaista, jota meistä kukaan ei uimaveteen halua. Silloin taas jouduttaisiin lisäämään kemikaaleja.

Me huoltotyöntekijät teemme oman osuutemme, eikä sinun tarvitse näistä huolta kantaa. Tehdään me uimahallien asiakkaina oma osuutemme ja kunnioitetaan sääntöjä. Niitä on hyvin helppo noudattaa ja ne on tehty meidän kaikkien parhaaksi.

 

Takaisin